Werkwijze

Afbeelding

Intake en prijsopgave

Wij bezoeken uw bedrijf of organisatie om uw vraag volledig in de vingers te krijgen. Op basis hiervan maken wij een offerte met omschrijving van het te leveren eindproduct. Bij zeer concrete opdrachten bieden wij ook zonder afspraak een offerte. Uw gewenste product kunnen wij als vaste prijs aanbieden of op basis van nacalculatie:
Vaste prijs als de specificaties bij aanvang voldoende bekend zijn. 
Op basis van nacalculatie als er behoefte is voor een creatief ontwikkelproces en nog niet alles bij aanvang bekend is.

Afbeelding

Samenwerkingsproducten

Als wij uw gewenste product in samenwerking met onze partners leveren, dan voeren wij eerst een verkennend gesprek. Afhankelijk van uw wens en onze inschatting, kunnen één of meerdere partners aanschuiven. Bijvoorbeeld in het geval van een geheel nieuwe website, is het belangrijk om vertrouwen op te bouwen en te weten wie wat moet leveren voor een succesvolle (deel)oplevering. Loopt uw opdracht via ons, dan houden wij de regie en blijven gedurende het hele proces uw centrale aanspreekpunt.

Afbeelding

Uitvoering

Het uitvoeren van de werkzaamheden kan zowel bij ons in huis als op uw locatie plaatsvinden. Dit laatste kan efficiënt zijn bij opdrachten die veel afstemming nodig hebben tijdens het ontwerp en implementatieproces.

Afbeelding

Oplevering

Webapplicaties
Bij oplevering van webapplicaties nemen wij alle gevraagde functionaliteiten puntsgewijs met u door via een demoversie op uw locatie. Na oplevering volgt een garantieperiode van drie maanden.

 

Content Management Systeem
Voldoet ons op maat gebouwde Content Management Systeem aan al uw functionele wensen, dan leveren wij het, afhankelijk van uw opdracht, met of zonder tekst en beeld op. Onze persoonlijke toelichting zorgt er, samen met de toelichting bij het systeem, voor dat u direct aan de slag kunt via uw persoonlijke login. Bij een nog niet gevuld CMS, bieden wij aan samen de eerste teksten en beelden in het systeem te plaatsen. Na oplevering volgt een garantieperiode van drie maanden.

 

Websites
De oplevering van websites vindt plaats via deelopleveringen, waarop u tussentijds en aan het eind uw akkoord geeft. In vaste volgorde leveren wij, afhankelijk van uw opdracht, de volgende onderdelen van uw website op: 
deeloplevering 1: grafisch ontwerp, webstructuur en navigatie 
deeloplevering 2: technisch vertaling en koppeling aan BT-CMS
deeloplevering 3: tekstredactie of samenstelling nieuwe teksten, inclusief plaatsing in BT-CMS 
deeloplevering 4: fotomateriaal, inclusief plaatsing in BT-CMS

De laatste deeloplevering is tevens de totaaloplevering van uw website.

Afbeelding

Service en garantie

In de eerste drie maanden na oplevering van het BT-CMS of webapplicatie, kunt u fouten en kleine aanpassingen aan ons doorgeven, die wij kosteloos herstellen of verwerken. Kleine aanpassingen betreffen: naamswijzigingen in kopjes, extra velden in formulieren of een instelling aanpassen. Periodiek onderhoud van uw systeem (bijvoorbeeld opschonen van uw database) of toevoegen van nieuwe functionaliteiten bieden wij aan als vervolgopdracht. Na oplevering kunnen wij hierover, na een gezamenlijk vastgestelde periode, geheel vrijblijvend contact opnemen.

Op alle opdrachten zijn de algemene leveringsvoorwaarden van toepassing.
U vind onze voorwaarden hier.